Deze website is gemaakt in opdracht van Newpromo. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeldmateriaal, animatie en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gereproduceerd, getransporteerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Newpromo.

Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden. Gegevens op de site benaderen de werkelijkheid zo veel mogelijk.
Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen van producten afwijken van de in Nederland geldende standaard en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar de laatste prijslijst, verkrijgbaar bij onze vestigingen. Eventuele prijs-, uitvoeringswijzigingen en fouten in de verstrekte informatie voorbehouden.

Aansprakelijkheid

Newpromo is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van een bezoek aan deze site of van het afgaan op onjuiste informatie op deze site.

Sommige informatie op de site kan onjuist zijn door productwijzigingen die zich hebben voorgedaan of sterk wijzigende dollar eurokoers na het moment van publicatie. Newpromo behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in prijzen, kleuren, materialen, specificaties en modellen. Uw Newpromo vestiging zal u graag informeren over eventuele productwijzigingen. Eventuele aanbiedingen op de website gelden zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van bevestiging.

De websites van Newpromo worden regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van computervirussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze website kan tevens hyperlinks bevatten naar andere websites. Newpromo is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites.